Informacje
 Pamiętnik z planu
 Galeria
 Video
 Tajemniczy Świat  Twierdzy Szyfrów
  
  
  
 Media o serialu
 Komentarze

Kategoria: Encyklopedia TTS - prawda

niemiecki wywiad i kontrwywiad wojskowy, utworzony tuż po zakończeniu I wojny światowej. W jego łonie działała silna opozycja antyhitlerowska. W 1944 r. Abwehra została włączona do Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA).

– zob. Ryba Miecz

 

(Szczawno Zdrój) – uzdrowisko, miasto w bezpośrednim sąsiedztwie  Wałbrzycha. W 1896 roku ukończono budowę Teatru Zdrojowego. 

Teatr w Bad Salzbrunn

 

 

(1888-1945), admirał, szef niemieckiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w latach 1935-1944, jeden z organizatorów opozycji antyhitlerowskiej. W czasie wojny przeciwdziałał wielu planom Hitlera i wielokrotnie świadomie przekazywał mu fałszywe informacje. Po zamachu na Hitlera w lipcu 1944 r., gdy wyszły na jaw nowe dowody jego działalności aresztowano go i 8 kwietnia 1945 r., po doraźnym procesie powieszono w więzieniu we Flossenburgu.

Wilhelm Canaris 

 - kryptolog amerykański, wykładowca na Uniwersytecie w Minnesocie, w 1941 roku wysłał do dowództwa marynarki wojennej projekt maszyny szyfrującej. Nie został przyjęty, ale zaproponowano mu kurs kryptoanalizy, który ukończył w grudniu 1941 roku. Na początku 1942 roku przysłano go do Bletchley Park. W 1945 roku stanął na czele specjalnej grupy wywiadu TICOM, która w kwietniu odnalazła maszynę Ryba miecz.

(Książ), zamek Hochbergów w 1941 r. został upaństwowiony gdyż dwaj synowie rodu podjęli służbę w wojskach alianckich. Od 1943 r. na zamku rozpoczęły się prace prowadzone przez organizację Todta. Początkowo planowano przekształcenie zamku w muzeum sztuki podbitych narodów, a następnie w archiwum Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy i kwaterę Adolfa Hitlera. Ostateczne przeznaczenie tuneli w górze pod zamkiem nie jest znane.

 
 – drezdeński przemysłowiec, w 1909 roku kupił zamek Czocha i zlecił jego gruntowną przebudowę i modernizację. Wyjechał z zamku w 1945 roku.  Zmarł w Niemczech w Bad Wildungen w marcu 1946 roku.

 

(1904-1942), SS Obergruppenführer, szef tajnej policji Gestapo w Berlinie a następnie Policji Bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei, Sipo) i Służby Bezpieczeństwa SD. Od 1939 r. był szefem Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA). W marcu 1942 r. objął stanowisko pełniącego obowiązki protektora Czech i Moraw. Zmarł w wyniku ran zadanych 27 maja 1942 r. zamachu dokonanym w Pradze przez przerzuconych z Wielkiej Brytanii komandosów.

 Heydrich

 

(Jelenia Góra) – miasto na Dolnym Śląsku. W czasie wojny działał tam oddział kryptologiczny tajnej organizacji „Pers Z”. Według niepotwierdzonych danych siedzibą była jedna ze szkół. Z tą organizacją można łączyć system podziemnych tuneli, których przeznaczenie nie zostało ostatecznie wyjaśnione.

 zob. Hirschberg

 – według relacji mieszkańców w 1945 roku amerykański oddział przedarł się do rejonu Bad Flinsberg (Świeradów Zdrój), a więc daleko od linii wojsk amerykańskich w Czechach. Brak bliższych danych na ten temat.

 zob. Fürstenstein

– wybitny niemiecki kryptolog, absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Heidelbergu (studiował również fizykę i filozofię). Od stycznia 1918 r. zajmował się kryptologią odnosząc wiele sukcesów (m.in. w 1923 r. złamał system superszyfrowania szyfrów francuskich). Był jednym z szefów Pers Z. Jego obecność w zamku Tzschocha jest hipotetyczna.

(Lubań) – miasto na Dolnym Śląsku, w połowie lutego 1945 r. znalazło się na drodze jednostek 3. armii gen. Pawła Rybałki prących na Görlitz (Zgorzelec). Po zaciętych walkach zostało zdobyte 27 lutego, ale na krótko, gdyż 1 marca miasto odbiły wojska Grupy Armii „Mitte”. Ostatecznie wojska radzieckie zajęły Lauban 9 maja 1945 r.

 zob. Marklissa

– nie są znane lochy zamku Czocha, aczkolwiek próby eksploracji wskazują, że wejście do nich może znajdować się w studni (tzw. studni niewiernych żon). Po spuszczeniu wody z jeziora, ze względu na remont tzw. tamy leśniańskiej, na zboczach góry zamkowej można było dostrzec zabetonowane wejścia do kanałów. Żadne prace eksploracyjne nie zostały podjęte.

zob. Lauban

 

(Leśna) – malownicza miejscowość w pobliżu Lauban (Lubania). W czasie wojny uruchomiono tam badania nad silnikami rakietowymi. W pobliżu miasta podjęto budowę podziemnych tajnych obiektów, których przeznaczenia nie wyjaśniono do dziś. Ich skala musiała być bardzo duża, gdyż w pobliskim Hartmansdorf (Miłoszów) utworzono filię obozu koncentracyjnego Gross Rosen, a by wykorzystywać więźniów przy wykuwaniu podziemnych sztolni. Nigdy nie odnaleziono podziemnego systemu hal i tuneli.

Rynek w Marklissie  1914 r.

 

Tajna organizacja, której nazwa była skrótem „Organisation der ehemligen SS-Angehörigen” („Organizacja członków SS”), powstała aby pomagać zbrodniarzom wojennym w uniknięciu wymiaru sprawiedliwości. Działalność jej była finansowana ze specjalnego funduszu w wysokości ok. 500 mln dolarów, przygotowanego przez władze Rzeszy w czasie wojny i ulokowanego w bankach europejskich.

- oddział kryptologiczny niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych sformowany w 1919 roku. W 1933 r. liczył 30 pracowników, ale ich liczba gwałtownie wzrosła dziesięciokrotnie w następnych latach. W 1936 r. zreorganizowany i nazwany Pers Z (nazwa nic nie znaczyła). Do 1944 r. działał w berlińskiej dzielnicy Dahlem. W obawie przed nalotami ośrodek przeniesiono do Hirschbergu (Jeleniej góry) oraz do Hermsdorf. Od 1939 r. szefami byli m.in. Rudolf Schauffler oraz Werner Kunze, zasłużeni w pracy nad szyframi jednorazowymi. W lutym 1945 r. ośrodek został ewakuowany z Jeleniej Góry.

 

– hotel i restauracja na rynku w Leśnej. Budynek istnieje do dziś i znajduje się w nim hotel i restauracja „Leliwa”

 Pod Jeleniem  

- most kolejowy Ludendorff na Renie w pobliżu miasta Remagen 7 marca 1945 r. stał się obiektem niespodziewanego ataku patrolu amerykańskiej 9. dywizji pancernej, co uniemożliwiło Niemcom wysadzenie go (zniszczeniu uległo tylko środkowe przęsło). Most, ostrzeliwany i bombardowany, zawalił się 17 marca w czasie przemarszu oddziałów amerykańskich; zginęło 26 żołnierzy.

  

(1882-1945) - prezydent Stanów Zjednoczonych od 1933 r. (czterokrotnie wybierany na ten urząd). W 1939 r. podjął deczyję o rozpoczęciu prac nad budową bomby atomowej, aczkolwiek decyzja o jej użyciu nie należała do niego lecz jego natępcy Harry'ego S Trumana

 FDR przemawia

 

  

– kodowa nazwa nadana przez wywiad aliancki niemieckiej maszynie deszyfrującej, która potrafiła odczytywać radzieckie szyfry jednorazowe, co wydawało się nieprawdopodobne. Historia jej powstania nie jest znana. Ewakuowana do Rosenheim została tam odnaleziona przez oddział TICOM kmdr Howarda Compaigne’a 12 kwietnia 1945 roku. Przewieziono ją do brytyjskiego ośrodka w Bletchley Park, gdzie wykonano kopię, którą dostarczono do USA. Tam wykorzystano maszynę do odczytywania radzieckich depesz z ambasady w Nowym Jorku przechwyconych przez nasłuch radiowy i przechowywanych w archiwum. Prawdopodobnie odczytanie depesz umożliwiło schwytanie większości radzieckich szpiegów zdradzających Rosjanom sekrety amerykańskiej bomby atomowej. Funkcjonowanie tej maszyny trzymano w tajemnicy aż do początku XXI wieku.

 

 Colossus - pierwszy komputer.
Tak wyglądała Ryba miecz

 

 

- (1908-1975) SS Obersturmbannführer, od 1942 r. dowodził jednostką komandosów SS Friedenthaler Jadgverbände. Wsławił się uwolnieniem we wrześniu 1943 r. Benito Mussoliniego, włoskiego dyktatora uwięzionego w hotelu „Campo Imperatore” na szczycie Gran Sasso. W grudniu 1944 r., w czasie niemieckiej kontrofensywy w Ardenach, dowodził oddziałem dywersyjnym żołnierzy przebranych w amerykańskie mundury. W końcu wojny organizował oddziały partyzanckie Werwolf. Założył tajną organizację „Spinne”, która pomagała esesmanom uciec przed sprawiedliwością. W maju 1945 r. oddał się w ręce Amerykanów. 27 lipca 1948 r. zbiegł w z więzienia w Darmstadt; do końca życia przebywał w Hiszpanii.

 Otto Skorzeny 

 


- oddział kontrwywiadu Ludowego Komisariatu Obrony ZSRR założony 14 kwietnia 1943 r. i nazwany osobiście przez Józefa Stalina skrótem zawołania Smiert' Szpionam (śmierć szpiegom); zastąpił organizację kontrwywiadowczą Osobyje Otdieły. Do chwili włączenia w maju 1946 r. do Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego, Smiersz odniósł poważne sukces w zwalczaniu niemieckich dywersantów i szpiegów, a także w utrzymywaniu dyscypliny w radzieckich wojskach. Przez cały okres działalności organizacją tą kierował Wiktor Abakumow.

(Pająk) – tajna organizacja żołnierzy SS założona przez Otto Skorzenego, w celu udzielenia pomocy esesmanom w ucieczce przed sprawiedliwością. Szczegóły jej działalności pozostają tajemnicą do dziś, prawdopodobnie ze względu na powiązania z wywiadem amerykańskim.

zob. Bad Salzbrunn

– Reinhard Heydrich był świetnym pilotem myśliwskim (Hitler zabronił mu latać) oraz zapalonym szermierzem; stąd sceny szermiercze z jego udziałem są całkowicie prawdziwe.

– wynaleziony w 1918 roku przez Amerykanina Josepha Mauborgne’a oparty na prostej zasadzie podstawieniowej. W uproszczeniu zasada polega na tym, że szyfrant zapisując słowo np. „atak” sięga do tabeli, i odnajduje w niej, że:
    literze „a” odpowiada cyfra 33,
    literze „t” – 25,
    literze „k” – 11.
Zapisuje słowo „atak” jako 33253 311 (w kolumnach po pięć cyfr).
Sięga po dokument nazywany „gamą” - kartkę z ciągiem cyfr, absolutnie losowych, bez żadnej reguły.
Gamy tworzono początkowo zatrudniając kobiety, które wyciągały z koszy ponumerowane kulki, co zapobiegało jakiejkolwiek prawidłowości w ciągach cyfr. Później gamy drukowały maszyny.
Załóżmy, że kolejne cyfry na tej kartce (gamie) to 18, 12, 55, 37, itd. Szyfrant dodaje je do cyfr, jakimi zaszyfrował słowo „atak”:
    do 33 dodaje 18 i uzyskuje sumę 51,
    do 25 dodaje 12 = 37,
    a następnie kolejne 88 i 48.
Po tej pracy niszczy gamę i już sam nie potrafi odczytać słów, które zaszyfrował. Wysyła je do nadawcy, podając na początku szyfrogramu numer gamy np. 23456 12.
Odbiorca wyjmuje z sejfu gamę nr 23456 12, z takim samy ciągiem cyfr, jakie użył nadawca i zaczyna odczytywać:
   51-18 = 33, spogląda na tabelę i widzi tam „a”,
   37-12 = 25, czyli „t”
   88-55 = 33, a więc „a”
   48-37 = 11 czyli „k”
Po odczytaniu depeszy niszczy gamę. Do napisania następnego szyfrogramu zostanie użyta inna gama. Dlatego nazywamy to szyfrem jednorazowym. Jest prosty i nie do odczytania, gdyż kryptolodzy analizujący przechwycone depesze nie mają odpowiedniego materiału porównawczego, w którym mogliby odnaleźć jakiekolwiek reguły.
Rosjanie w 1941 r. popełnili błąd wysyłając tysiące (prawdopodobnie 30 tysięcy) depesz zaszyfrowanych za pomocą tych samych gam, co pozwoliło niemieckim kryptologom odtworzyć maszynę drukującą gamy i w ten sposób łamać szyfry jednorazowe.

skrót od Target Intelligence Committee (specjalna grupa wywiadu) – amerykańskie zespoły wywiadowcze utworzone w 1945 r. celu przechwytywania niemieckich materiałów wywiadowczych a zwłaszcza kryptograficznych. Dowódcą jednej z grup, która zdobyła maszynę „Swordfish” (Ryba miecz) był kmdr Howard Compaigne.

(Czocha) – zamek w pobliżu miasteczka Marklissa (Leśna) pochodzący z XIII w. Kupiony w 1909 r. przez niemieckiego producenta papierosów Ernesta Gütschowa został przebudowany i zmodernizowany. W czasie wojny podobno w zamku działał tajny oddział Abwehry, co nie zostało nigdy oficjalnie potwierdzone.

 Zamek Czocha w 1936 r.

 

– zamek w Niemczech, w pobliżu miejscowości Paderborn w Westfalii. W 1934 r. został wydzierżawiony przez SS na sto lat. Od 1938 r. był centrum okultystycznym SS. W marcu 1945 r. jego część została wysadzona.

– między NKWD i Gestapo, dokonywana w 1939 i 1940 roku na podstawie międzypaństwowej umowy radziecko-niemieckiej porozumienia

piękna zapora z ciosów kamiennych o wysokości 45m i długości 130 m, została oddana do użytku w 1906 roku.

Zapora na Kwisie

 

(1901-1956) – generał, w latach 1941-46 jako zastępca ludowego komisarza spraw wewnętrznych nadzorował radziecki przemysł zbrojeniowy. W ostatnich miesiącach wojny nadzorował poszukiwania niemieckich specjalistów i dokumentacji, a następnie komisji, które przejmowały niemieckie zakłady zbrojeniowe i instytuty naukowe na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Od 1953 roku sprawował wysokie stanowiska w rządzie radzieckim, nie związane z karierą w NKWD; był m.in. ministrem przemysłu i wicepremierem, co bez wątpienia miało związek z wdrażaniem do produkcji wojennych zdobyczy: samolotów odrzutowych, rakiet, broni nuklearnej itp.

Powered by Sebipol Copyright © 2007 Bogusław Wołoszański